Palvelut

Tarvitsetko innostavan ja asiantuntevan puhujan tai valmentajan koulutuspäivääsi?
Tarvitsetko apua strategisissa vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen kysymyksissä?

Tutkimustaito tarjoaa valmennusta ja konsultaatiota seuraavissa aihealueissa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti toteutettuna.

Strateginen ote vuorovaikutukseen

Onnistuneen vaikuttamistyön taustalla on strateginen ote ja viestinnän lainalaisuuksien tuntemus. Kysy lisää siitä, kuinka organisaatiosi viestinnän tekemistä voitaisiin ohjata suunnitelmallisempaan ja tuloksellisempaan suuntaan.

Asiantuntijoiden uudet viestintävalmiudet

Millaista on toimia asiantuntijana sosiaalisen median aikakaudella? Kuinka rakentaa yksilön tai organisaation brändiä osallistuvan asiantuntijuuden avulla? Valmennus auttaa kehittymään omasta työstään onnistuneesti viestivänä asiantuntijana sekä antaa vinkkejä siihen, kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa asiantuntijaviestinnän areenana.

Luova työkulttuuri

Kuinka paremmat vuorovaikutustaidot auttavat organisaatiota ja tiimejä kehittämään luovan työskentelyn osaamistaan? Tämä valmennus kehittää henkilöstön luovan ajattelun ja työskentelyn taitoja ja auttaa oivaltamaan, millä tavalla ihmiset voivat tukea toistensa luovuutta työyhteisössä.

Viestintä työyhteisöissä

Mistä on kyse ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa? Miten omaa viestintää ja vuorovaikutustaitoja voi kehittää? Olit sitten esimies, asiantuntija, asiakaspalvelutehtävissä tai viestinnän ammattilainen, tämä valmennus tarjoaa sinulle oivalluksia inhimillisen viestinnän lainalaisuuksista sekä opettaa hyödyllisiä ajattelutapoja niin arkisten kuin vaativienkin viestintätilanteiden hoitamiseksi.

Ota yhteyttä!

Mainokset